Szabályzat

REGULAMENT TUSNAD MTB MARATON 2017

Acest regulament se aplică participanţilor la Tusnad MTB Maraton. Organizatorul evenimentului este Asociaţia Adventure în parteneriat cu Clubul Sportiv Extreme. Tusnad MTB Maraton Baile Tusnad este un concurs de tip semimaraton, fiind destinat tuturor bicicliştilor amatori, începători, sau avansaţi. 

Condiții de participare 
 • Sunt admise biciclete de tip mountain-bike în stare bună de funcţionare. 
 • Înscrierea participanţilor se poate face prin înregistrare online la adresa www.ridefornature.ro sau prin înregistrare la faţa locului. 
 • Se acceptă participarea concurenţilor între 14 şi 18 ani numai cu acordul scris al părinţilor sau a tutorelui. 
 • Participarea la Tusnad MTB Maraton se face pe proprie răspundere, în deplina cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant 
 • Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asuma riscurile ce pot rezulta din participarea la Tusnad MTB Maraton , şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive. 
Caracteristici ale competiţiei Tusnad MTB Maraton Băile Tusnad 

Evenimentul este o competiţie outdoor. Traseul va fi atât amenajat cât şi neamenajate/neprotejate, se folosesc drumuri publice, poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare şi zone accidentate .Participanţii sunt avertizați că pe parcursul traseului există posibilitatea de a întâlni animale sălbatice sau domestice şi diverse vehicule şi atelaje: atv-uri, căruţe, autovehicule, etc. 

Toate acestea necesită experienţă şi cunoştinţe speciale, cum ar fi: 
 • orice participant să aibă cunoştinţe tehnice despre abordarea unui traseu dificil; 
 • orice participant să fie capabil să urce şi să coboare în siguranţă o pantă înclinată în condiţii dificile; 
 • orice participant să aibă abilitatea să parcurgă în siguranţă un traseu într-o zonă alpină; - orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol şi urgenţă în zona montană; 
 • orice participant ar trebui sa dea dovadă de fair play şi prietenie şi să acţioneze în consecinţă atunci când situaţia o cere; 
 • orice participant ar trebui să ştie şi să aibă o atitudine care să ţină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranţă ar lua organizatorii, nu sunt şi nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competiţilor, mediul şi condiţiile în care se desfasoară acestea; 
 • orice participant trebuie să ştie că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea şi viata lui şi/sau a altor participanţi şi să acţioneze în consecinţă pentru a se proteja atunci când simte sau observă un pericol. 
Echipament obligatoriu 
 • bicicleta în stare bună de funcţionare, (preferabil special echipată pentru concursuri de Cross Country) 
 • cască de protecţie 
 • număr (furnizat de organizatori) 
 • cip de cronometraj (furnizat de organizatori). 
Lipsa acestor articole – obligatorii de a fi purtate pe perioada concursului, start, finish, puncte intermediare, duce la descalificare.

Numere de concurs 
 • numerele de concurs vor fi primite în momentul validării înscrierii, după ce participantul a completat şi a semnat formularul de înscriere, declaraţia de responsabilitate şi a plătit contravaloarea taxei sau face dovada plății on-line de înscriere
 • numerele de concurs trebuie purtate pe echipamentul de ciclism în loc vizibil, trebuie să fie vizibile pe toata perioada cursei. Logo-urile plasate pe numere trebuie sa fie vizibile. Numerele nu trebuie sa fie tăiate sau modificate sub nici o formă. 
Validare / Briefing / Start 
 • Validarea înscrierilor va avea loc cu o zi înaintea competiţiei între orele 17:00 – 21:00 și dimineaţa în ziua concursului între orele 8:00 – 9:30 am. 
 • Şedinţa tehnică va avea loc dimineaţa înaintea cursei cu începere de la ora 09.30 
 • Verificarea materialelor va începe cu 30 minute înainte de start. Un briefing, unde se vor transmite eventualele noutăţi şi modificări apărute, va avea loc cu 15 minute înainte de start. 
 • Startul se va da la ora 10:00
 • Startul va fi deschis timp de 15 minute după ora oficială de start, cei care au pierdut startul şi vor pleca în cursa în aceste 15 minute vor fi cronometraţi în acord cu ora oficială de start. Participanţii care vor lua startul după acest timp nu vor fi clasaţi. 
Puncte de control 

Pe trasee sunt amplasate puncte de control obligatorii. Participanţii care nu trec printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi. Numerele de concurs vor fi notate în ordinea sosirii în fiecare punct de control. 

Oprirea / Retragerea din cursa 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:
 • s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
 • în cazuri excepţionale;
 • in cazul in care observă ca participantul nu respectă una dintre regulile prezentului concurs, sau cele ale bunului simţ si fair-play’ului.
Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv trebuie să informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, în cazuri excepţionale pe numărul de telefon înscris pe numărul de concurs sau la sosire. Neanunţarea retragerii din cursă va cauza o operaţiune de căutare și salvare (echipe de salvare, salvamont), pe posibila cheltuiala participantului implicat. 

Retragerea va fi confirmată prin semnătura pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de retragere dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi şi acţiunile ulterioare momentului şi locului retragerii, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace. Organizatorii vor lua măsuri, în limita posibilităţilor, de recuperare şi transportul participanţilor care au abandonat cursa, la punctual de sosire.

Cronometraj 

Cronometrajul se face cu ajutorul unui sistem pe baza de cip.

Clasamente / Premii 

Clasamentele vor fi întocmite pe categorii de vârsta şi sex. Se vor acorda premii primilor trei clasaţi la fiecare categorie. Toţi participantii vor primi un pachet minim de inscriere in cazul in care s-au confirmat. Premiile și produsele de la tombolă vor fi definite în funcţie de amabilitatea sponsorilor. 

Categoriile de vârstă pe diferite categorii sunt: 

24 km Semimaraton - timp limită 5ore 

Masculin-Feminin: 
 • 14-18 ani 
 • 19-29 ani 
 • 30-39 ani 
 • +40 ani 
Încadrarea în categoria de vârstă se va face în funcţie de vârsta împlinită în decursul anului în curs,indiferent de lună. În cazul în care numărul de înscrieri la o categorie este mai mic de 5 (cinci) această categorie va fi comasată cu o categorie inferioară (sau vecină) de vârstă 

Se vor acorda şi premii speciale, organizatorii îşi rezervă dreptul de a determina criteriile de acordare a acestor premii 

Conservarea naturii 

Lăsarea de gunoaie pe parcursul traseelor şi/sau distrugerea deliberată masiva a mediului înconjurător va atrage după sine descalificarea. 

Suporteri / Ajutor 

Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte regulile de conduită, indicaţiile autorităţiilor şi/sau ale oficialilor şi să nu împiedice desfaşurarea competiţiei. Pe parcursul traseelor nu este permis nici un ajutor venit din exterior (suporter, spectator etc.), excepţie făcând cazurile deosebite şi ajutorul acordat în punctele de realimentare amenajate, unde competitorii pe lângă băuturile fructele şi alimentele energizante oferite de organizatori pot primii şi alte alimente, lichide.

Penalizări 

 • lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = descalificare; 
 • scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie finala a arbitrului/organizatorilor); 
 • nerespectarea mediului înconjurător = descalificare (decizie finala a arbitrului/organizatorilor); 
 • modificarea numărului de concurs = descalificare (decizie finala a arbitrului/organizatorilor); 
 • nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie finala a arbitrului/organizatorilor); 
 • comportament nesportiv faţă de alţi participanţi,oficiali, public, alte persoane = descalificare (decizie finala a arbitrului/organizatorilor). 

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării. 

Contestații 

Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestaţia se va depune la organizator, în scris, la maxim 30 minute de la sosirea concurentului. Contestaţiile cu privire la clasamentele provizorii se vor depune la organizator la maxim 30 minute dupa afişarea acestora. 

Contestaţiile vor fi depuse împreună cu o taxă de 50 lei folosită pentru elucidarea cazului semnalat. Rezolvarea contestaţiei se va face in următoarele 3 zile. Taxa de 50 lei va fi înapoiată petentului, dacă contestaţia va fi dovedită a fi fondată si reală.

Modificări 

Echipa de organizare iși rezervă dreptul de schimbare în detaliu a regulilor și modul de desfășurare a competiției. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială de internet

IMPORTANT: Prin înscriere, plată şi participare fiecare participant confirmă ca a citit, înţeles şi acceptat condiţiile de participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile participării la Tusnad MTB Maraton şi sunt responsabili pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de circumstanţe relevante ca: trafic, condiţii meteo, schimbarea vremii,echipament.